PALEOLİTİK DÖNEM

 
Paleolitik dönem 2 milyon yıl önce başladığı kabul ediliyor (İK 167). Yeryüzünde -bugün kaybolmuş olan- insansılar ortaya çıkmıştır. Buzul çağları,fiziki coğrafyanın son şeklini kazanması, iklim değişimi, flora ve faunanın yenilenmesinin yanısıra; insansıların insana dönüşmesi bu dönemde gerçekleşti. Doğa nesneleri üretim araçlarına, ses dile, sürüler topluluklara dönüştü. Bu dönüştürücü eylemi, insanı fizyolojik olarak biçimlendirdi: ayağa kalktı, elleri, duyu organları ve beyni gelişti.
   paleolitik dönem üçe ayrılarak inceleniyor.                                                                   

        1.ALT PALEOLİTİK DÖNEM   
   Paleolitik dönemin ilk ve en uzun dönemidir. Yeryüzünde buluntulara rastlanmıştır, en geriye tarihlenen paleolitik aletler, Güney Afrika'daki Olduvan aletlerdir. Kaybolan insansılardan Austuralopithecus'a ait iskelet kalıntılarıyla bir arada rastlanmıştır. Daha sonra Selleen ve Aşöleen aletler ortaya çıktı. 500 bin yıl önce, Aşöleen aletler yeryüzünde geniş biçimde yaygınlaşmıştı (TÖİ 41, 57-58).
    Paleolitik kültür örneği olarak; Kars'ta Selleen ve Aşöleen aletlere, Siverek'te Selleen, Aşöleen ve Klaktoniyen, Birecik'te Aşöleen, Zagroslarda ve Mezopotamya'da üst Aşöleen ve Antep'te Klaktoniyen aletlere rastlanmıştır.Bunlar el baltaları ve yonga tipi aletlerdir.(İKİM 201-217)

       2-ORTA PELEOİLİTİK DÖNEM:
  Mezopotamya'da Alt Paleolitik Dönemde başlayan yaşam ve teknoloji,Orta Paleolitik Dönemde'de devam etti.Dünyada genel olarak yüzbin yıl önce başladığo kabül edilen Orta Paleolitik  Dönemin ülkedeki buluntuları,Sivas'ta Levalluvaziyen -Musteriyen aletler,Bilecik ve Nizip'te Müsteriyen uclar ile Zagroslar'da ve Mezopotamya'da Levalluvaziyen aletlerdir.Yine Samsat'ta (Alt ve Orta Paleolitik)bir yerleşim ve Fırat'ın bir sekisinde bulunan el baltası ile Kerkük ve süleymaniye arasında bir noktada bulunan aletler,Paleolitik yaşama işaret etmektedir(İK 167;İKİM 201-217,220-221;AA 10)
   Orta Paleolitik Dönemin en önemli özelliği,günümüzdeki insana geçidi oluşturan neamdertal tipteki insansıların yaşadığı dönem olması. Bunlar arasında; iskeletlerine Yugoslavya'da,İsrail'de ve Şanidar'da rastlanan genel neandertal gurubu,klasik neandertalin daha ilerisinde bir guruptur(A 61-62).
Kürtler-Hint-Avrupalı faktörün dışardan gelip katıldığı ileri sürülse bile-otokton bir ulus oldukları için; Şanidar neandertali ile Kürtler arasında hangi derecede plursa olsun bir süreklilik olmaktadır.O, Zagros eteklerini ve çevreyi yurtlaştırmaya girişmiş,bilinen ilk yüzdü... Ama daha önce Australopithecus,Homo Habilis ve Homo Erectus nasıl kaybolduysa, neandertal(ve sonra kromanyon)guruplar da dönüşerek, kaybolacaktır. Günümüz insanı=Homo Sapiens'in"Üst Paleolitik insan" olduğu kabül ediliyor.
   
       3-ÜST PALEOLİTİK DÖNEM:
  Bu dönemin 45 bin yıl önce başladığı kabul ediliyor.(İK 167).Braidwood'a göre:"Kuzey Irak"taki Baradost diye adlandırılan dilgi aletler,en az 35 bin yıl önceye tarihleniyor.Yakınında,"Kuzey İran"da yer alan bir noktada,yöresel Musteriyen'den Baradost aletlerine geçildiği düşünülüyor(TÖİ 90).Kitabında paleolitik,Mezolitik,Neolitik ve Maden dönemlerini toparlarken,Kansu'ya göre;"Doğu ve Güneydoğu Anadolu"da megalit örneklerine rastlanmıştır.(İKİM 222)
   Avustralya ve Amerika'da biraz gecikmiş olmakla birlikte,bütün dünya paleolitik dönemi yaşadı.(İK 176)

ANA SAYFA | PALEOLİTİK DÖNEM | MEZOLİTİK DÖNEM | NEOLİTİK DÖNEM | Neolitik dönem 2 | YORUM +KAYNAKÇA | ŞİİR | ŞİİR2


Email: necatonur@hotmail.com